תיקון 190

לכל נושא המיסוי בגיל הפרישה ישנה משמעות מרחיקת לכת על גובה הפנסיה שלנו בפועל, ובכל זאת רבים לא מעמיקים בו ולא מנצלים את כל הכלים העומדים לרשותם.

לפיכך, ההמלצה שלנו לקהל הרלוונטי היא להתחיל וללמוד אותו עוד לפני שמתקרבים לגיל הפרישה, ובאופן ספציפי יותר את נושא קיבוע הזכויות ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

מהם עיקרי השינויים שבוצעו בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

השינוי הגדול ביותר לאחר תיקון 190 מתבטא באפשרות לנייד כספים שצברתם באפיקי חיסכון עם מיסוי גבוה, כמו מס על רווחי הון (שעומד על 25% מן הרווח הריאלי) ולהפקיד אותם בקופת גמל מיוחדת בה דמי הניהול הם נמוכים באופן משמעותי וכוללת הטבות מס שונות.

הטבת המס תלויה באופן בו תרצו למשוך את הכספים מהקופה: במידה ותחליטו למשוך את הכסף כולו את חלקו באופן חד פעמי תשלמו כ-15% מס נומינאלי בלבד לעומת 25% מס ריאלי בשוק ההון. במידה ותחליטו לקבל אותו כקצבה חודשית, היא תהיה פטורה לחלוטין ממס.

אפשרות אחרת היא לחלק את הסכום בין משיכה חלקית וקצבה (מה שידוע גם כ"קיבוע זכויות" שהוא חלק מתיקון החוק).

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מקנה עוד מספר יתרונות נוספים כמו אפשרות לעבור בין אפיקי השקעה ללא אירוע מס, אפשרות לקבלת הלוואה על חשבון הכספים בתנאים עדיפים והטבת מס כבר במעמד ההפקדה.

הגבלות וסייגים לתיקון 190

לאחר שעברנו על היתרונות של התיקון, רצוי גם להזכיר שיש לו מספר מגבלות:

1.לא ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 60, לא משנה מתי הפקדתם אותם.

2.גם אחרי גיל 60 הכספים יהיו זמינים לכם למשיכה (לא כקצבה) אך רק אם כבר התחלתם לקבל קצבת פנסיה מינימלית של 4,850 ₪.

  1. כ-37,225 ₪ הראשונים (נכון ל-2023) יהיו מוכרים כקצבה מזכה. הטבת המס עבור קצבה זו הוא שונה ובשנת 2025 הפטור ממס עליה יעלה ל-67% מגובה הקצבה.

כל הכספים מעבר לכך יהיו תחת סטטוס של קצבה מוכרת וההטבות של תיקון 190 יחולו עליהם כבר מגיל 60.

דבר חשוב נוסף: אין שום הבטחה לתשואות עדיפות באפיק זה ובסופו של דבר יש להבין ששינוי באפיקי השקעה בסכומים גבוהים, במיוחד לקראת פרישה, הוא עניין שחשוב לבצע רק לאחר תכנון פרישה אישי, כזה שמותאם באופן מדויק לצרכים ולרצונות שלכם. פתרון שמתאים לאדם אחד לא בהכרח מתאים לאדם עם רקע פיננסי שונה ולא כולם בהכרח מעוניינים לקחת את אותה רמת הסיכון.

מהי משמעות התיקון לגבי כספים העוברים בירושה?

כאשר אנחנו מדברים על כספים העוברים בירושה יש להבדיל בין הכספים של הקצבה המזכה לבין אלו של הקצבה המוכרת. חוקי הירושה על הקצבה המזכה יהיו זהים לאלו של קופת גמל רגילה.

לגבי הקצבה המוכרת המצב הוא שונה ויש להבדיל בין שני תרחישים: אם העמית נפטר לפני גיל 75 היורשים יוכלו לקבל את הכסף כסכום חד פעמי ועם פטור מלא ממס. במידה והעמית נפטר לאחר גיל 75 והמוטבים (היורשים) מעל גיל 60, הם יוכלו לבחור בין שתי האפשרויות: משיכה חד פעמית ותשלום מס מופחת או כקצבה פטורה ממס. אם הם מתחת לגיל 60, יוכלו לבצע אך ורק משיכה חד פעמית.

רוצים לקבל עדכונים לפני כולם?

מבטיחים בלי ספאם