תנאי שימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתר זיק (www.zik.co.il להלן: האתר).
עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר. כמשתמש/ת באתר, מחובתך לקרוא אותם בעיון. אם אינך מקבל/ת את הנאמר בתנאים המפורטים להלן, הימנע/י מגלישה באתר.

1. מטרת האתר
מטרת האתר העיקרית היא להקנות דרך קלה, נוחה ונגישה לרכוש השכלה פיננסית לכל החפץ בכך בעזרת פלטפורמת שאלות הנשאלות על ידי הגולשים ותשובות הנענות על ידי גולשים אחרים.
2. היעדר אחריות למידע
א. התכנים באתר מוצגים “כמו שהם” ללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת ומפורשת ולמטרות אינפורמטיביות בלבד.
ב. בעלי האתר אינם ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.
ג. המבקרים באתר מתבקשים לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל הרישיון המתאים (יועץ השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ מס, רואה חשבון ו/או עורך דין).
ד. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת. על הקוראים להביא בחשבון שכל השקעה בשוק ההון עלולה להסתיים באובדן חלקי או מוחלט של הכספים.
ה. בעצם השימוש באתר באתר הנך מסכימ/ה ומתחייב/ת מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצע/י בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

3. היעדר תחליף לייעוץ השקעות אישי
א. התכנים באתר אינם מהווים ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ פיננסי אישי, ובכלל זה ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.
ב. בעצם השימוש באתר, הנך מבינ/ה כי פרופיל הסיכון האישי שלך, מטרותיך הכלכליות ואופק ההשקעה שלך אינם ידועים לבעלי האתר ו/או למשתמשים אחרים המגיבים בו. מכאן שהתכנים באתר אינם מהווים, ואינם יכולים להוות, משום ייעוץ פיננסי המותאם אישית למצבך, ובכלל זה ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא בדבר כדאיות רכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי כלשהו או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.
ג. בעלי האתר הנם משקיעים חובבים, והשכלתם ונסיונם התעסוקתי אינו רלוונטי לתחום שוק ההון.
ד. בעלי האתר אינם מחזיקים ברישיון פיננסי מקצועי כלשהו, ובכלל זה אינם מוסמכים כיועצי השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, או כיועצים פנסיוניים על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס”ה-2005.
ו. בעלי האתר אינם עוסקים לפרנסתם ו/או מציעים ו/או גובים תשלום בגין שירותים הנוגעים לייעוץ פיננסי מכל סוג, ובכלל זה ייעוץ השקעות.
ז. שימוש באתר אינו מהווה ולא ייצור יחסי יועץ השקעות-לקוח או כל יחסי אמון מיוחדים אחרים בינך כמשתמש/ת באתר לבין בעלי האתר.
ח. בעלי האתר עשויים לקנות ו/אוו למכור ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים הנזכרים באתר זה.

4. קישורים חיצוניים
א. בעלי האתר אינם שולטים ואינם נושאים באחריות לתכנים שמקורם בקישורים חיצוניים לאתרי צד ג’, ובכלל זה מפרסמים המציגים פרסומות באתר.
ב. כניסה לקישורים הללו הנה על אחריותך בלבד. בתוך כך, מובן לך כי עליך לנקוט באמצעי הזהירות המחייבים כדי להימנע מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים,תולעים ורוגלות נוספות.

5. קניין רוחני
א. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לתרגם או לפרסם חומר מוגן, ללא אישור מראש מטעם בעלי האתר. לקבלת אישור כאמור, לחצ/י כאן.
ב. מותר לצטט באופן מוגבל מתוך החומר המוגן בהתאם לכללי השימוש ההוגן ותוך ייחוס והפניה לכתובת האינטרנט של האתר, ובלבד שהדבר לא נעשה למטרות רווח.
ג. השימוש בתמונות באתר זה נעשה בכפוף לרישיון Creative Commons.

6. מדיניות תגובות
א. האתר מאפשר לקוראיו להביע את דעותיהם באמצעות תגובות למאמרים המפורסמים.
ב. בעלי האתר אינם נושאים באחריות לתכנים ולדעות שמפרסמים המגיבים. האחריות הבלעדית על תוכן התגובות חלה על המגיבים עצמם.
ג. בעלי האתר שומרים לעצמם אתת הזכות לערוך או למחוק תגובות ללא אזהרה מוקדמת, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:
1) התגובה כוללת בקשות לייעוץ השקעות המותאם אישית לצרכי המגיב
2) התגובה בוטה, פוגעת, מסיתה אוו מזיקה לאחרים, ו/או מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל
3) התגובה כוללת תכנים מסחריים,, לרבות קישורים לאתרים אחרים
4) התגובה מפרה את זכויות היוצרים של בעלי הזכויות הרלוונטיים
5) כל סיבה אחרת, כראות עיניהם של בעלי האתר.

7. מדיניות פרטיות
א. לחץ/י כאן למדיניות הפרטיות של האתר.

8. מדיניות עוגיות
א. אתר זה, כמו מרבית מאתרי האינטרנט בארץ ובעולם, עושה שימוש בקובצי “עוגיות” — קובצי טקסט קטנים המוצבים במחשבך על מנת לשפר את חווית הגלישה באתר.
באופן כללי, קובצי עוגיות משמשים על מנת לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר וכן כדי לטייב ולהתאים אישית את אופן הצגת הפרסומות באתר.

9. זכויות בעלי האתר
א. בעלי האתר רשאים לשנות את נושא האתר, לסגור אותו ו/או למכור אותו, בלא הודעה מוקדמת.
ב. בעלי האתר רשאים, לפי שיקולל דעתם המוחלט, למנוע ממך את השימוש ו/או הגישה לאתר ולשירותיו, ולהסיר כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.
ג. בעלי האתר רשאים, לפי שיקולל דעתם המוחלט וללא הודעה מוקדמת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, והיקף התכנים המוצג בו, מבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע השינויים.
ד. בעלי האתר רשאים לשנות אתת תנאי השימוש כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם. באחריות המשתמשים לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ולשים לב לשינויים. התאריך בתחתית העמוד הנו המועד האחרון בו שונו תנאי שימוש אלה. המשך השימוש באתר מבטא הסכמה למדיניות זו.

10. הסכמת המשתמש
בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר/הה כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכימ/ה לתנאי השימוש לעיל. במידה שאינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא להשתמש באתר.
בנוסף , הינך מצהיר כי הינך מעל לגיל 18 והינך בעל יכולת לבצע רכישה מקוונת באמצעים דיגיטליים מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.