פברואר ב15, 2024

רשימת קוד מספרי בנקים בישראל

מערכת הבנקאות המודרנית מורכבת ממבנה מסועף של מוסדות פיננסיים ותנועות כספים תכופות בין בנקים שונים. בעידן הדיגיטלי, העברת מיליוני פקודות ונתונים כספיים מתבצעת באופן מהיר,